Loftowe meble które pokochasz

Zamiłowanie do drewna

Nasz zespół to ludzie którzy łączą ze sobą pasję i doświadczenie
Poszukujemy, minimalistycznych rozwiązań, prostych form, które wprowadzają czystość i przejrzystość we wnętrzu.

Od ponad trzydziestu lat wiedza o obróbce drewna jest przekazywana z ojca na syna.

Kochamy to co robimy, dlatego nigdy nie nazywamy tego pracą.

Wyjątkowe, Ponadczasowe, Wieczne

Niezwykłe połączenie stali i naturalnego drewna daje nam niezwykły produkt. Meble piękne i unikalne.
Wyjątkowe w każdym detalu.

Niepowtarzalne dzięki naturze i ludziom którzy je tworzą.

Trzeba na nie poczekać

Nasze pro­dukty nie cze­kają na Cie­bie w maga­zy­nie, ponieważ nie two­rzymy ich z wyprze­dze­niem. Do każ­dego projektu pod­cho­dzimy na nowo, sku­pia­jąc się na każ­dym istot­nym i wybra­nym przez Cie­bie detalu. Wszyst­kie nasze pro­dukty wyko­ny­wane są od pod­staw ręcz­nie i dostarczane bez­po­śred­nio pod Twoje drzwi. Wpro­wa­dzą do wnę­trza tak wyjąt­kową atmos­ferę, jak wyjąt­kowo trakto­wane były pod­czas two­rze­nia.

Materiały

Wszystkie nasze produkty wykonujemy z naturalnych materiałów. Ponadczasowa stal i lite drewno sprawiają, że są wyjątkowe i niepowtarzalne.

Ręczne wykonanie

Dzięki ręcznej, rzemieślniczej pracy doświadczonych ludzi zyskują duszę i własny, indywidualny charakter.

Impregnacja

Nasze produkty poddajemy zawsze starannej impregnacji, która chroni je i zabezpiecza, tak aby służyły Tobie pięknie przez wiele lat.

Materiały

Wszystkie nasze produkty wykonujemy z naturalnych materiałów. Ponadczasowa stal i lite drewno sprawiają, że są wyjątkowe i niepowtarzalne.

Ręczne wykonanie

Dzięki ręcznej, rzemieślniczej pracy doświadczonych ludzi zyskują duszę i własny, indywidualny charakter.

Impregnacja

Nasze produkty poddajemy zawsze starannej impregnacji, która chroni je i zabezpiecza, tak aby służyły Tobie pięknie przez wiele lat.

Kilka naszych realizacji